Jag är utbildat cell- och molekylärbiolog, örtterapeut samt KBT & ACT coach och jag har arbetat både inom skolvärlden, vården och den privata sektorn.

Personligen har jag upplevt våld, missbruk, medberoende samt flertal svåra och långvariga trauman vilket gjorde att jag drabbades av cPTSD, svår depression, ätstörning, panikångest, social fobi, utmattningssyndrom, IBS, svår migrän och kronisk smärta men jag insåg att jag är den som behöver hitta mina egna svar, valde att hitta vägen ut och med tacksamhet tar till mig allt jag fick lära mig av det. Jag har bestämt mig att omvandla mina svårigheter till gåvor och brinnande passion för hälsa, läkande samt personlig och social utveckling. Jag är fascinerad över både kroppen och psyket samt hur dessa två delar av en helhet konstant samspelar med varandra genom tankar, känslor och somatiska signaler särskild när det gäller trauma och dess påföljder. Jag älskar att prova olika alternativa behandlingar och terapier för att undersöka och uppleva deras effekter. Jag älskar också olika former av självuttryck som frigörande dans, musik och sång, teater, skrivande och visuell konst. För mig tar lärande och utveckling aldrig slut.

Med tiden insåg jag att jag vill använda mina kunskaper och erfarenheter för att hjälpa och stödja andra på deras väg till självkännedom, hälsa, välbefinnande och lycka och därmed bidra till att världen blir en tryggare och varmare plats för oss alla att leva i. Med mitt arbete vill jag samskapa ett samhälle präglat av hög självkännedom och självkänsla, eget ansvar och känsla av tillhörighet, empati och respekt, tanke- och handlingsfrihet samt närhet till naturen både på in- och utsidan. Jag drömmer även om en större frihet då det gäller behandlingsformer inom frisk- och sjukvården samt terapier som främjar Jordens naturliga miljö och kretslopp.

Du är varmt välkommen, både som privat person och företag, med alla frågor och funderingar samt självklart för att boka en tid.

Cell- och molekylärbiologi med examensarbete inom ortomolekylärmedicin på Högskolan Kristianstad

Här ingick kurser inom: Cell- och molekylärbiologi (avancerad nivå), Immunologi, Humanfysiologi & anatomi, Mikrobiologi, Genetik, Grundläggande kemi, Biokemi (avancerd nivå), Miljökemi, Organisk kemi, Analyisk kemi, Växtfysiologi, Systematisk botanik, Zoologi, Biologisk försöksutformning & statistik, VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) utfört på skolans laboratorium som förberedelse inför examensarbete

Examensarbete: "Analysis of ascorbic acid induced apoptotic and necrotic cell death in PC3 prostate cancer cell line using flow cytometry"- där jag undersökte effekten av höga doser C vitamin på celldöden hos prostatacancer celler

Övriga kurser på Högskolan Kristainstad

Avancerad molekylärbiologi med praktisk bioinformatik samt Grundläggande näringslära

Örtmedicin på Örtmedicinska skolan i Göteborg

Även kost och näringslära ingick

KBT & ACT coach på Livscoachakademin 

Forskningsassistent på Magle Chemoswed AB i Kristianstad

Deltog i utvecklingen av en salva mot svårläkta diabetessår. Mina arbetsuppgifter var bland annat insamling och sammanställning av vetenskapliga fakta kring ämnet, tillredning av salvan men även dess analys på ett analytiskt laboratorium.

Supplemental Instruction Leader på Högskolan Kristainstad

Timanställd som SI-ledare på kursen ”Grundläggande cell- och molekylärbiologi” där även immunologi ingår. Mina arbetsuppgifter var att hjälpa studenter få ordning på svår och brett material med hjälp av olika sammanställningar, övningar, quiz och samarbete i gruppen. Även deras studieteknik var i fokus på mötena.

Vikarielärare på Vägga Gymnasieskolan i Karlshamn

Vikarierat främst på matematiklektioner inom det individuella programmet men även andra ämne som engelska, geografi och spanska.

Bioanalytiker & Forskningsassistent på Klinisk Mikrobiologi, Sjukhuset i Karlskrona 

Arbetade med patient diagnostik av mikrobiologiska prover samt inom ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Syftet med projektet var att utveckla en snabbare metod för att identifiera antibiotikaresistenta stammar med användning av flödescytometri. Mina arbetsuppgifter som forskningsassistent var att hitta och sammanställa relevanta kunskaper, planera, genomföra och sammanfatta experiment, dokumentera och bearbeta insamlad data samt hålla ordning på substrat, reagenser och bakterieodlingar som krävdes.


Författarskap

Mirakelkur för själen är en verklighetsbaserad bokserie som visar att mirakel är närvarande i våra liv och att de kan ha olika innebörd för oss alla. Vi kan hamna i situationer där det inte verkar finnas någon utväg eller lösning och då händer det att saker mirakulöst faller på plats utan att vi kan alltid förklara det helt logiskt. Jag har fått äran att bli medförfattare till den gröna boken som kommer ut i juni detta året. Här berättar jag om en av de svåraste saker som har hänt mig, men jag känner samtidigt ett stort behov att dela det med världen. När jag var 15 år gammal blev jag drogad, fasthållen, pistolhotad och våldtagen och tack vare min starka överlevnadsinstinkt och en oförklarlig kraft har jag lyckats att fly och precis undvika att bli såld inom human trafficking. Jag var tvungen att lämna mitt land och allt jag visste för att inte bli mördad, eller värre, som en följd av det. Jag berättar om hur mitt läkande har påbörjats och belyser genom min historia att vi, i stort sett, lever i ett samhälle där offret ska ta all skam och skuld eller till och med bli straffad. Vilket omänskligt bemötande man kan få från omgivningen, de som tror sig ha rätt och veta bättre utan att fråga eller ha någon form av empati och medkänsla, vilket är vidare traumatiserande och kränkande. Min berättelse “Jag är värdefull" är mitt sätt att säga till mig själv och världen att jag har ingenting att skämmas för, att ingen kan ta mitt värde ifrån mig och hoppas att det kan inspirera andra till samma mentala och emotionella insikter och göra det enklare för de att berätta deras historier i trygga och stödjande sammanhang. Förhoppningsvis tillbringar det även hopp om att läkande är möjligt och att man kan känna sig hel igen.

Tack kära mamma att du stod på min sida och tog mig därifrån.

Till dig som känner dig som att allting var ditt fel, du borde skämmas och vara tyst, ingen ska tro dig eller så kommer du att bli vidare straffad om du berättar ... det behöver inte vara så längre, men kom ihåg att hitta människor och stöd som känns rätt och trygg. Det finns plats för din smärta och din skönhet i världen och dina upplevelser kan bli din styrka.

Bokrelease

13:e juni i Stockholm, Vattumannen 17.00-18.00

15:e juni i Varberg, KonTur 14.00-16.00

Varmt välkomna


Konst

Journey with the plants

Red serpent